Chile

Chile

Nejdelší nudle na světě

Chci tam
Byl jsem tam

Chile je proslavené hlavně svým unikátním tvarem. Tato 4 329 ki­lometrů dlouhá země má do šířky jen něco kolem 144 kilometrů. Dle geografické šířky se tak výrazně mění vzhled země. Od dálného drsného patagonského jihu a Ohňové země s tisíci ostrůvky, ledovci a horami po sopky a krásná jezera. Ve středu země leží metropole země Santiago obklopená vinicemi proslaveného Chilského vína. Čím dál na sever je větší pustina pouště Atacama a na hra­nici s Argentinou jsou sopky na náhorní pláni Altipláno

Obsah článku
Recenze