Chile

Chile

Nejdelší nudle na světě

Chci tam
Byl jsem tam

Chile je proslavené hlavně svým unikátním tvarem. Tato 4 329 kilometrů dlouhá země má do šířky jen něco kolem 144 kilometrů. Dle geografické šířky se tak výrazně mění vzhled země. Od dálného drsného patagonského jihu a Ohňové země s tisíci ostrůvky, ledovci a rozeklanými horami po sopky a krásná jezera. Ve středu země leží metropole země Santiago obklopená vinicemi proslaveného Chilského vína. Čím dál na sever je větší pustina pouště Atacama a hranici s Argentinou hlídají šestitisícové sopky na náhorní pláni Altipláno, zde zvané jako Puna. Každý návštěvník si zde najde to svoje, ale nejvíc si zde užijí milovníci drsné přírody v krásných národních parcích.

Obsah článku
Recenze