Poloniny

Poloniny

Nedotknutá príroda

Chci tam
Byl jsem tam

Málo známe pohorie na Slovensko-Poľsko-Ukrajinskom trojhraničí si získava stále vyššiu popularitu vďaka prirodzene blízkym lesným porastom a taktiež aj vďaka vysokej koncentrácií zvery. V pohorí je vysoká šanca stretnúť, nie len jelene a srnky, ale taktiež aj nezvyčajnejšie živočích ako sú medvede, vlky alebo zubry, ktoré sa tu vyskytujú v hojnom počte. Prírode blízke bukové a jedľovo-bukové porasty prinášajú nezabudnuteľný zážitok.

Obsah článku
Recenze [1x]

Okolní oblasti
Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam