Výlet do soutěsky Via mala

Výlet do soutěsky Via mala

Místo, které budí pokoru před mocí vodního živlu

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Výborný
Přelidněnost: Průměrná
Obtížnost: Průměrná
Čas: 2:00 hod

Soutěska Via ma­la se táhne přes šest kilometrů mezi osadami Thusis a Zillis. Přístupná je pouze v jednom místě. Soutěska byla dří­vějších dobách jedinou přístupovou cestou k Alpám. z těchto dob má také svůj název, který napovídá o charakteru místa - Via mala, „Zlá soutěska“. Jednalo se o nejnebez­pečnější úsek cesty. Soutěskou protéká řeka Zadní Rýn, která je jedním z hlavním přítoků Rýna.

Obsah článku
Recenze [1x]

První pohled na soutěsku

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Soutěska budí respekt hned při prvním pohledu. Kolmé stěny tyčící se přímo nad námi a malá, téměř nepatrná švýcarská vlajka na nich vyvěšená. to budí dojem naší vlastní nepatrnosti. Hned na první pohled je vidět, že voda je zde nejen na dně soutěsky. Voda také stéká ze všech okolních skalních stěn.

První pohled na soutěsku
Sestup do soutěsky

Sestup do soutěsky

46.662586, 9.448048

Pro sestup do soutěsky je třeba zaplatit vstupné, projít turniketem a poté sejít velké množství schodů.

První pohled dolů

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Už při sestupu se můžeme podívat na dno soutěsky. Je to trochu děsivé. Tím spíš, že na schodech při sestupu jsou označena místa a ro­ky, kde dříve bylo dno soutěsky. a světe div se, soutěska se proh­lubuje opravdu rychle!

První pohled dolů

Tunely

Tunely

46.662586, 9.448048

Stále jdeme po schodech, nicméně čím blíže jsme dnu soutěsky, tím více tunelů vytesaných do skály musíme projít. Voda nám kape na hlavu.

Dno soutěsky

Dno soutěsky

46.662586, 9.448048

Došli jsme na dno soutěsky. Pocit vlastní nepatrnosti, který jsme měli při pohledu na soutěsku shora, je nic proti pocitu, který máme nyní.

Bílý kámen

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Hned na první pohled každého upoutá bílý kámen na dně soutěsky z tmavých skal. Tento kámen je tvořen jinou horninou, než která se zde běžně nachází. Nyní je léto a vody v soutěsce je málo, ale na jaře bývá její množství mnohonásobné. Byla to voda, kdo sem dopravil tento kámen. Nikdo neví odkud, nikdo neví kdy. Ale nyní máme jasnou představu, jakou sílu zde voda musí mít v období kulminace hladiny.

Bílý kámen

Mísy

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Další zvláštnost, kterou zde potkáváme jsou vyhloubené mísy. Tyto mísy jsou tvořené na místech, kde se voda točí, tvoří malé víry, tudíž je zde zvýšená eroze.

Mísy
Vodopády

Vodopády

46.662586, 9.448048

Voda zde teče opravdu všude. Nejpůsobivější je ale tento vodopád, který stéká z kousku zeleně na kolmé stěně nad námi. Také stojíme pod skalním převisem, kde vede cesta. Opět, a tentokrát mnohem víc, nám kape voda na hlavu.

Nelze dohlédnout

Nelze dohlédnout

46.662586, 9.448048

Soutěska je místy tak úzká, že nejen že není přístupná, ale nelze ani dohlédnout na její dno.


Dravost

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Místy je vidět dravost říčky, která se i přes velké překážky dere stále vpřed.

Dravost

Flora

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Zdejší flora je tvořena hlavně mechy. O to víc jsme překvapeni, když při výstupu ven ze soutěsky nacházíme tento strom, tak typický pro českou republiku – jilm horský.

Flora

Mosty

Navigovat na mapě
826 m / 2 710 ft

Soutěska je překlenuta hned dvěma mosty na jednom místě. Jeden nás zavede do prostor vytesaných do skály, kde se nachází historické údaje o zdejší stezce. Po druhém jsme přijeli, je součástí silnice.

MostyČlánky v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam