Prohlídka Sázavského kláštera

Prohlídka Sázavského kláštera

Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Malá
Obtížnost:
Čas: 2:00 hod

Sázavský klášter byl založen již v 11. století. Za jeho zrod se přičinil především kníže Oldřich a poustevník Prokop. V té době byl klášter centrem staroslověnské liturgie. V roce 1096 byli zdejší mniši vyhnáni, klášter převzali benediktini z Břevnova a od té doby se zde pěstovala jen latinská liturgie. Klášter byl roku 1785 zrušen a jeho budovy (kromě kostela) byly přestavěny na zámek.

Obsah článku
Recenze [1x]

Nejstarší část kláštera

Navigovat na mapě
310 m / 1 017 ft

V klášterní zahradě se nachází základy původního kostela sv. Kříže vysvěceného v roce 1070. Kostel byl unikátní, neboť se jednalo o tzv. tetrakonchu, neboli stavbu s půdorysem podobným čtyřlístku (čtverec se čtyřmi apsidami). Tento typ staveb byl typický především pro východní Evropu.

Nejstarší část kláštera

Dřeviny

Navigovat na mapě
310 m / 1 017 ft

V zámecké zahradě můžeme kromě domácích dřevin najít také exemplář dřeviny méně obvyklé – dřezovce trojtrnného (Gleditsia triacanthos) – kterou nelze přehlédnout především díky velkým luskům.

Dřeviny

Gotický kostel

Navigovat na mapě
310 m / 1 017 ft

Počátkem 14. století započala stavba nového kostela v gotickém slohu. Ten však nebyl nikdy dokončen. Stavba byla přerušena husitskými válkami a zdejší mniši byli vyhnáni.

Gotický kostel

Barokní změny

Navigovat na mapě
310 m / 1 017 ft

Během 17. a 18. století byl vystavěn nový barokní kostel. Ostatní klášterní budovy také prošly barokní přestavbou.

Barokní změny
Krypta

Krypta

49.877335, 14.897475

V kryptě barokního kostela se nachází ostatky sv. Prokopa.

Křížová chodba

Křížová chodba

49.877335, 14.897475

Křížová chodba je zdobena freskami. Ty jsou však z velké části zakryté velmi silnou vrstvou bílé malby. Z toho důvodu zde probíhají postupné restaurátorské prá­ce.


Fresky

Navigovat na mapě
310 m / 1 017 ft

Fresky mají různé motivy. Kromě biblických motivů zde můžeme například vidět i svatého Prokopa s čertem orajícím brázdu.

Fresky

Rajská zahrada

Navigovat na mapě
310 m / 1 017 ft

Každý klášter má svou rajskou zahradu a ten Sázavský není výjimkou. Zdejší křížová chodba byla dříve podloubím vedoucím kolem rajské zahrady.

Rajská zahrada
Kapitulní síň

Kapitulní síň

49.877335, 14.897475

Zdejší kapitulní síň je jedinou místností, kde se zachovaly malby téměř bez poškození. V této místnosti je také vidět, kde se nacházel původní terén podlahy, neboť se do ní z křížové chodby schází po několika schodech.
Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam