Arménie

Arménie

Země pod bájným Araratem

Chci tam
Byl jsem tam

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika, je stát ležící v Zakavkazsku. Nemá přístup k moři, je hornatou zemí s nadmořskou výškou neklesající pod 390 m.n.m. Zasahuje sem Malý Kavkaz a vysokohorské pohoří Ararat, kde je i oficiálně nejvyšší vrchol země, hora Aragac, 4090 m.n.m. V době největší územní expanze se arménské království rozkládalo od Středozemního moře až ke Kaspickému moři. Arménie byla první zemí na světe, která přijala křesťanské náboženství za státní v roce 301 n.l.

Obsah článku
Recenze