Arménie

Arménie

Země pod bájným Araratem

Chci tam
Byl jsem tam

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika, je stát ležící v Zakavkazsku. Zasahuje sem Malý Kavkaz a vyso­kohorské pohoří Ararat, kde je i oficiálně nejvyšší vrchol země, sopka Aragac, 4090m n.m. V době největší územní expanze se arménské království rozkládalo od Středozemního moře až ke Kaspickému moři. Arménie byla první zemí na světe, která přijala křesťanské náboženství za státní v roce 301 n.l.

Obsah článku
Recenze