Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchy

Pohorie dýchajúce históriou

Chci tam
Byl jsem tam

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy neprináša iba nádhernú prírodu s jedľovo-bukovými lesmi a dominantným Sitnom známym najmä vďaka výhľadom. Pohorie je popretkávané banskými štôlňami, hlbokými tajchami vhodnými na kúpanie a historickými kúriami roztrúsenými po celom pohorí. Dominantou je historické mesto Banská Štiavnica známe najmä vďaka banskej činnosti v období stredoveku. Oblasť je zaujímavá nie len pre priaznivcov prírody a histórie ale aj pre mineralógov.

Obsah článku
Recenze [1x]

Okolní oblasti
Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam