Ajiro, Passo Jukoku

Ajiro, Passo Jukoku

Shimoda

Shimoda

Capo Tsumeki e Irozaki

Capo Tsumeki e Irozaki

Area di Yamanashi e valle di Koshu

Area di Yamanashi e valle di Koshu

Zona di Hakone e cascate Joren

Zona di Hakone e cascate Joren

Monte Omuro e dintorni

Monte Omuro e dintorni

Salita al Velký Korab (2764 m)

Salita al Velký Korab (2764 m)

Gita alla Diavolezza

Gita alla Diavolezza

Un viaggio sul Solda

Un viaggio sul Solda

Gita in barca da Dibby

Gita in barca da Dibby

Gola di Vikos

Gola di Vikos

Val Chittussi

Val Chittussi