Lom Janičův vrch a Svatý kopeček

Lom Janičův vrch a Svatý kopeček

Zajímavá místa u Mikulova

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Průměrná
Obtížnost: Velmi lehká
Čas: 3:00 hod

Kdo často cestuje na jih Evropy nebo do Alp a na cestu vyráží z východní části republiky, průjezdu tímto městem se většinou nevyhne. Silnice je však vedena jen jeho okrajem a tak zde zastavíte maximálně na poslední české benzince. Kdo si však chce cestu na jih zpestřit a má tu možnost, doporučuji strávit zde noc, protože pozorovat západ slunce ze Svatého kopečku je mnohem zábavnější než jízda po dálnici.

Obsah článku
Recenze [1x]

Mikulov

Město s bohatou minulostí a výjimečným okolím

Mikulov se nachází v CHKO Pálava a v jeho okolí je spousta přírodních parků či rezervací. z bohatého výčtu uvádím: PR Šibeničník, PR Svatý kopeček, PP Lom Janičův vrch, PR Turold, PP Růžový kopec, PP Anenský vrch, PP Kočičí skála, nelze opomenout Děvín, Sirotčí hrádek, Stolovou horu či Dívčí hrad.

Výhled na Dolní Rakousko

Cestou od lomu, směr Svatý kopeček

Výhled na Dolní Rakousko

Lom Janičův vrch

zdroj WIKI

Lom Janičův vrch, známý též jako zatopený Lom u Mariánského mlýna, je přírodní památka a zatopený vápencový lom nacházející se kousek za Mikulovam v těsném sousedství Mariánského mlýna. Chráněné území s rozlohou 4,06 ha vyhlá­sila Správa Chrá­něné krajinné oblasti Pálava 1. května 2014. Důvodem k jeho vyhlášení je výskyt vodních a mokřadních společenstev zatopeného vápencového lomu, skalních společenstev na lomových stěnách, fragmentů panonských stepních trávníků a paleontologického naleziště. Zatopený lom je vyhledávaným přírodním koupalištěm a v sezóně je zde i hospůdka s ob­čerstvením.


Lom Janičův vrch

K lomu vede přes Sv. kopeček modrá turistická značka přímo z Mikulova, ale dostanete se k němu i po silnici. Fotka je z vyhlídkového místa nad lomem.

Lom Janičův vrch

Lom Janičův vrch

Lom vzniklý na místě někdejšího Janičova vrchu má protáhlý oválný tvar a na jeho dně se nachází přírodní jezero, které zde vzniklo v roce 2005 po ukončení těžby. V té době dosahovala průh­lednost vody až šest metrů, ale živelné vysazování ryb způsobilo snížení průhlednosti na 1,5 metru.

Lom Janičův vrch
Lom Janičův vrch

Lom Janičův vrch

Mezi zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, které se na lokalitě vyskytují, patří ožanka horská, devaterka poléhavá, kavyl sličný, kosatec nízký, hvězdnice zlatovlásek, koulenka prodlou­žená, len tenkolistý, zvonek sibiřský, svída dřín, chrpa chlumní, kudlanka nábožná, skokan skřehotavý, zlatohlávek chlupatý, rosnička zelená, majka obecná, otakárek fenyklový a další. Je zde pochopitelně zakázáno stanovat.


Svatý kopeček

zdroj WIKI

Přírodní rezervace Svatý kopeček byla vyhlášena v ro­ce 1946 na rozlo­ze 37,2 ha k o­chraně bradla z jurských vápenců nad Mikulovem. Svatý kopeček je jeden z kopců Pavlovských vrchů o výšce 363 m. Tvoří spolu se zvonicí a kaplí Sv. Šebestiána výz­namnou krajinnou dominantu nad Mikulovem. Menší kaple sv. Rosálie a kaple sv. Barbory se nachází za těmito dvě­ma dominantami. Kaple Božího hrobu zaklenutá kopulí je na turistické stezce v navazujícím lesním porostu.

Svatý kopeček

Při západu slunce se zde s dobrou lahví vína scházejí nejen turisté, ale i místní.

Svatý kopeček

Svatý kopeček

Svatý kopeček

Svatý kopeček

Zatímco v Dolním Rakousku to bouří, užíváme si duhové výhledy a pohodu pěkně v suchu.

Svatý kopeček

Svatý kopeček

Takový byl večer v Mikulově. Příjemné zpestření před cestou na Peilstein či jiného koutu Rakouska. Míst na přespání je zde spousta, jen přímo u lomu je to zakázané. Pokud se budete chovat ohleduplně k přírodě i k okolí, určitě nikomu vadit nebudete.

Svatý kopeček


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam