Makedonie

Makedonie

Makedonská republika

Chci tam
Byl jsem tam

Makedonie, oficiálně Makedonská republika, je vnitrozemský stát na Balkánském poloostrově. V EU a na multilate­rálních fórech se používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The Former Yugoslav Republic of Macedonia  – FYROM), pod nímž byla Makedonie přijata do OSN. Hlavní město je Skopje. Najdete tu krásné hory a jezera

Obsah článku
Recenze [1x]