Makedonie

Makedonie

Makedonská republika

Chci tam
Byl jsem tam

Makedonie (makedonsky Македонија), oficiálně Makedonská republika, je vnitrozemský stát na Balkánském poloostrově. V EU a na multilaterálních fórech se používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM), pod nímž byla Makedonie přijata do OSN a pod nímž ji oficiálně uznala ČR. Hlavní město je Skopje.

Obsah článku
Recenze [1x]