Hopewell Rocks

Hopewell Rocks

též zvané květináčové skály nebo jen skály

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Výborný
Přelidněnost: Podprůměrná
Obtížnost: Lehká
Čas: 2:00 hod

Místo které lze během dne projít suchou nohou i projet na kajaku.

Obsah článku
Recenze [1x]

Procházka ke skalám

Kanadská provincie New Brunswick patří k těm menším provinciím v zemi. Rozlohou je o něco menší než Česká republika nicméně celou oblast zatěžuje jen kolem 750.000 obyvatel. a samozřejmě tak jako vlastně všude v Kanadě oplývá spoustou přírodních krás a zajímavostí. Jednou z nich a asi největším lákadlem v blízkosti města Monctonu jsou skály Hopewell Rocks.

Leží asi 40 kilometrů jižně od výše jmenovaného města při silnici č.114, která pak pokračuje až k národnímu parku Fundy. Tak jako skoro vždy v Severní Americe, předchází atrakci velké parkoviště, které je zdarma a posléze je nutno projít hlavním vstupem, ve kterém zůstane naše peněženka lehčí o cca 12 dolarů na jednoho dospělého. Otevřeno je od 9 do 17 hodin ale tuto informaci berte jako orientační, může se během roku měnit.

Hned za vstupními turnikety se nachází hlavní budova s prodejnou suvenýrů, výstavou o historii místa a taky restaurací, kde si můžete poměrně levně opatřit pokrm v Čechách docela exluzivní a to humra. Lobster plate, což je celý humr s přílohou tu vyjde na 28 dolarů plus daň.

a teď už se budeme věnovat samotnému místu. Největším zážitkem, je tu vlastně příliv a odliv, který zatímco například ráno vám dovolí, abyste se procházeli po pobřeží pod skalami, po poledni můžete těmi samými místy proplouvat na kajacích. Hopewell Rocks je skupina skal tvořených pískovcem a sedimenty a vysokých 40 – 70 stop, jejichž dolní části neúnavně obrušuje moře při svých pravidelných „výstupech“ a to dvakrát denně.

Při zaplacení vstupného dostanete mapku s trasou a popisy vyhlídkových bodů na cestě. Nejpve jdeme po stezce s výhledy na jednotlivé skalní útvary. Přemisťujeme se na vyhlídky, ze kterých jsou vidět Římsy, Diamantová skála, Sloní skála, Velká a Mořská jeskyně, Hradní jeskyně a Jablková skála. Celá stezka měří asi kilometr a končí u velkého schodiště, které vás svými 101 schody přenese na mořskou úroveň tedy do míst odkud budete tyto výtvory pozorovat zdola. Odtud první uvidíte Oblouk lásky a Medvědí skálu. Odtud se vlastně vracíme zpět, jenom o nějakou tu vrstevnici níže a to, co jsme viděli z vyhlídek si můžeme prohlédnout zblízka. na několika místech hlídkují strážci parku, aby včas všechny návštěvníky poslali do bezpečí, při přílivu totiž voda vystoupá až o 16 metrů výše. Po vlhkém písku se dá dojít až k místu, kterému se říká The Ledges (Římsy) a zpět. Je ovšem umění pořídit fotografie bez věčně se přemísťujících turistů.

Vracíme se ke schodům, ale pokračujeme dále kolem útesů a skal s názvy E.T. , Květináč a Nevlastní matka. na severní pláži vystupujeme po několika schodech vzhůru a po zpevněné silnici se vracíme k velkému schodišti. Je zde WC, automaty na pití a taky shromaždiště zájemců o kajakový zážitek. a protože jsme v severní Americe, je tu taky vláček, resp takové golfové vozítko, které za poplatek sveze zájemce zpět k hlavní budově. No my ten kilometr zvládneme pěšky.

Krom toho, že tu lze obdivovat výtvory přetvořené mořskou vodou, zájemci zde mohou pozorovat i četné druhy ptactva. Skály Hopewell rocks patří ke skvostům, které prostě musíte navštívit, pokud se v dané oblasti pohybujete, nehledě na to, že působením živlů se stále přetváří a rovněž může postupně dojít k jejich destrukci, jako se to stalo loni u sloní skály, kde spadlo kolem 200 tun kamene. Tak snad to stihnete.

Vyhlídka k diamantové skále od východu

Dopolední pohled z vyhlídky ještě na písek na pláži. Za nějaké 4 hodiny už bude celé místo pod vodou

Vyhlídka k diamantové skále od východu

Pohled z pláže

Jiná barva horniny ukazuje, kam až voda při přílivu vystoupá

Pohled z pláže

Pohled k diamantové skále

Pohled k diamantové skále

Pohled z vyhlídek na skály, kterým pozadí dotváří záliv Fundy, jsou prostě úchvatné

Tento útvar se jmenuje....E.T.

Voda přetvoři­la přírodu do zajímavých tvarů. Této skále se například říká E.T.

Tento útvar se jmenuje....E.T.


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam