Mongolsko

Mongolsko

Bývalá nejmocnější říše světa

Chci tam
Byl jsem tam

Od doby, kdy si Mongolové podmanili více jak pětinu souše, se způsob jejich života změnil jen nepatrně. Kočovní pastevci pasou svá stáda dnes stejně jako před staletími, ale moderní svět je dostihuje i v široširé stepi. Středoasijská země je dnes sevřena mezi dva mocné sousedy, Rusko a Čínu, a to nejen geograficky, ale i jejich vlivem. Mongolsko je zemí s nejchladnějším hlavním městem na světě, s největší vzdáleností od moře a především zemí nekonečných stepí

Obsah článku
Recenze