Andorra

Andorra

hornaté knížectví o velikosti Prahy

Chci tam
Byl jsem tam

Andorské knížectví leží na na pomezí Francie a Španělska v kotlině obestoupené Pyrenejemi. Tato vesměs hornatá země je 6.nejmenší stát Evropy. Většina jejího území je ve výšce nad 1000m.n.m.

Obsah článku
Recenze