Prohlídka Moskvy v noci

Prohlídka Moskvy v noci

Toulky hlavním městem Ruska.

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Výborný
Přelidněnost: Průměrná
Obtížnost: Velmi lehká
Čas: 6:00 hod

Moskva je největší město v Evropě o rozloze 2511 km² a žije zde téměř 12 milionů obyvatel. Představuje politické, hospodářské a kulturní centrum země s asi 60 univerzitami a množstvím dalších vysokých škol, kostelů, divadel, muzeí a galerií. Sídlí zde všechna minis­terstva, státní úřady i významné firmy a také patriarcha ruské pravoslavné církve. Město má rozsáhlý dopravní systém, což z něj činí významný dopravní uzel. Má devět hlavních nádraží, čtyři mezinárodní letiště, dále pak 12 linek metra,

Obsah článku
Recenze [2x]

Státní historické muzeum - Государственный Исторический Музей

Navigovat na mapě
153 m / 502 ft

na severní straně Rudého náměstí, po pravé straně od Iverské brány je Státní historické muzeum, červená budova v rusko-byzantském slohu s typickými štítovnicemi, věžemi a věžičkami.

Státní historické muzeum - Государственный Исторический Музей

Kazaňský chrám Ikony Matky Božej - Казанский Собор

Navigovat na mapě
151 m / 495 ft

Naproti Státnímu historickému muzeu stojí Kazaňský chrám, postaven na oslavu víťezství nad Polskem. Je zde uložena ikona Matky Boží Kazaňské. Tato stavba by­la na Stalinův příkaz stržena a zno­vupostavena až v roce 1993. Otevřen je denně od 8:00 do 20:00 hod.

Kazaňský chrám Ikony Matky Božej - Казанский Собор

Iverská brána

Navigovat na mapě
151 m / 495 ft

Mazi Kazaňským chrámem a muzeem stojí Iverská brána. Přes Iverskou bránu, neboli bránu Vzkřísení, vede hlavní vstup na Rudé náměstí ze severní strany. Brána byla původně součástí hradeb, které od roku 1538 obepínaly Kitaj-gorod (hlavní obchodní čtvrť staré Moskvy). V kapli Iverské brány byla kdysi uložena Iverská ikona Matky Boží. Všichni carové, předtím než vstoupili do Kremlu, se tomuto údajně zázračnému dílu poklonili. V roce 1931 byla brá­na na Stalinův přikaz svržena. Obnovena do původního stavu byla až v roce 1996. na dlažbě přímo před branou se nachází značka nultého kilometru, od kterého se měří všechny vzdálenosti v Rusku.

Iverská brána

Жуков

Navigovat na mapě
152 m / 499 ft

Jezdecká socha maršála Žu­kova před Státním historickým muzeem.

Жуков

Rudé náměstí - Красная Площад3

Navigovat na mapě
152 m / 499 ft

Rudé náměstí vzniklo v 90. letech 15. století u severovýchodní kremelské zdi po zbourání staveb, které tady původně stály. Vzniklé ohromné prostranství (700 × 130 m) bylo využíváno jako tržiště a taky jako shromaždiště vzbouřenců, a místem politických demonstrací a vojenských prohlídek. Původní název náměstí byl odvozen od dřevěného kostela který na něm stál, a to Trojické náměstí. Teprve ve druhé polovině 17. století bylo nazváno „Krasnaja ploščaď“, což znamenalo Krásné náměstí. Po říjnové revoluci dostal přednost nový překlad, tj. Rudé náměstí. Náměstí je jen stěží oddělitelné od Kremlu a spolu s ním je zapsáno na seznamu světově významných památek UNESCO.

Rudé náměstí - Красная Площад3

Mauzoleum V. I. Lenina

Navigovat na mapě
153 m / 502 ft

U kremelské zdi, mezi Spasskou a Nikolskou věží, se tyčí strohá stupňovitá stavba z leštěné červené žuly a červeného labradoritu – Mauzoleum V. I. Lenina (přístupné: út. – čt. a so. 10:00 – 13:00, vstup zdarma). Po Leninově smrti bylo na tomto místě postaveno jen nouzové mauzoleum sbité z prken. V roce 1924 bylo přestavěno a nahrazeno stavbou z dubového dřeva. V roce 1930 pak byla postavena ka­menná stavba v té podobě, jak ji známe dnes. K uchování mrtvého těla Lenina v ne­porušeném stavu byl zřízen speciální Vědeckovýzkumný ústav pro biologické struktury. V současnosti, kdy se mu nedostává finančních prostředků, nabízí své služby i té nejširší veřejnosti. Věcné uchování těla přijde na 250 000 dolarů, přičemž v ceně jsou zahrnuty i kontrolní prohlídky každé dva roky a případné opravy těla.

Mauzoleum V. I. Lenina

Obchodní dům GUM - ГУМ - Главный Уныверзальный Магазин

Navigovat na mapě
154 m / 505 ft

Dominantou východní strany náměstí je obchodní dům GUM. Otevřen je denně od 10:00 – 22:00. Tato vznešená stavba, v níž kdysi bývala tržnice, vznikla v letech 1890 – 1893. Je postavena v rusko-byzantském slohu. Dnes zde najdete desítky ruských i zahraničních obchodů, restaurací, jídelen, a taky poněkud kýčovitou napodobeninu typického socialistického obchodu s potravinami – Gastronom č. 1.

Obchodní dům GUM - ГУМ - Главный Уныверзальный Магазин

Rudé náměstí - Красная Площад3

Navigovat na mapě
153 m / 502 ft

Pohled na spodní část.

Rudé náměstí - Красная Площад3

Chrám Vasilija Blaženého

Navigovat na mapě
149 m / 489 ft

V místech, kde se jižní strana náměstí povlovně snižuje k řece Moskvě, se skví barevné kopule chrámu Vasilije Blaženého neboli Pokrovský chrám. Je to jedinečná památka ruské architektury, kterou nechal postavit car Ivan Hrozný na paměť dobytí Kazaně a připojení Kazaňského a Astrachaňského chanátu k Rusku v roce 1552. V jedné z bočních oltářních lodí chrámu žil „boží člověk“, žebrák a náboženský fanatik Vasilij. Zvykli si tam na něj a stal se dokonce oblíbencem cara, a tak se chrámu začalo říkat chrám Vasilije Blaženého. Interiér netvoří jeden velký prostor, ale je rozdělen na osm víceméně samostatných kostelů, které symbolizují dny rozhodujících bojů o Kazaň. Navzájem jsou propojeny průchody zdobenými pestrobarevnými geometrickými a květinovými motivy. Otevřen je denně 10:00 – 19:00, platí se vstupné.

Chrám Vasilija Blaženého

Sousoší Minina a Požarského

Navigovat na mapě
149 m / 489 ft

Před chrámem stojí sousoší Minina a Požarského od Ivana Martose z ro­ku 1818. Zachycuje knížete a řezníka, dva vůdce lidového povstání, během něhož byli z Ruska roku 1612 vyhnáni polští okupanti. Kousek dál stojí „Lobnoje“ neboli „Čelní“ místo, dříve sloužící jako popraviště a taky zde stálo jakési pódium, z něhož se oznamovala nej­důležitější státní rozhodnutí, vyhlašoval se odtud „hněv i milost“ panovníka. Současná podoba pódia s bí­lým čelním kamenem pochází z roku 1786.

Sousoší Minina a Požarského

Chrám Vasilija Blaženého

Navigovat na mapě
139 m / 456 ft

Pohled od řeky Moskvy.

Chrám Vasilija Blaženého

Manéžní náměstí - Манежная Площадь

Navigovat na mapě
135 m / 443 ft

Kousek vedle pod kremelskými zdmi se rozkládá Manéžní náměstí a Alexandrovský sad. Alexanrovský sad byl vybudován v roce 1821, kdy byla řeka Něglin­ka svedena pod zem. Najdeme tu hrob Neznámého vojína, umělou jeskyni ve zdi Kremlu, Rozvaliny, připomínající zničenou Moskvu za napoleonských válek. Poblíž sadu stojí Manéž, žlutá neoklasicistní budova s bílými sloupy, podle níž je celé náměstí pojmenováno, byla původně jízdárna z roku 1817 a dneska je výstavní síní.

Manéžní náměstí - Манежная Площадь

Podél řeky Moskvy

Navigovat na mapě
124 m / 407 ft

Výhled na Kreml.

Podél řeky Moskvy

Kreml - Кремль

Navigovat na mapě
149 m / 489 ft

Kreml, (pá. – st. 10:00 – 17:00, vstupné), je duchovním i uměleckým srdcem Ruska. Zabírá plochu ve tvaru trojúhelníku o rozloze 27,5 hek­taru. Rozkládá se na srázu nad řekou Moskvou. Původně býval samostatným městem, postupem času se jeho hradby rozšiřovaly a posouvaly. Po staletí zde vlála vlajka s dvou­hlavou orlicí, symbolem Romanovců a imperiálního Ruska, v roce 1917 byla nah­razena rudými hvězdami. Dnes je Kreml oficiálním sídlem prezidenta. Rudé kremelské zdi jsou 2,2 km dlouhé, vysoké 5 až 19 metrů o tloušťce 3,5 až 6,5 metrů a mají 20 věží. Za zdmi se nachází Chrámové náměstí (Uspenský chrám, kostel Uložení roucha Panny Marie, Archandělský chrám, chrám Zvěstování Panny Marie, palác Patriarchů, chrám Dvanácti apoštolů, Zvonice Ivana Velkého), Velký kremelský palác, Senát, Prezídium, Fasetový palác, Těremovský palác a Zbrojnice s korunovačními klenoty.

Kreml - Кремль

Podél řeky Moskvy

Navigovat na mapě
124 m / 407 ft

Výhled na Kreml a slavný Dům na nábřeží, který byl postaven na konci 20. let minulého století, jako exkluzivní bydlení pro vysoké funkcionáře komunistické strany. Za dobu jeho existence se zde vystřídalo více než 100 ministrů a 150 jejich náměstků. Žil zde například i Chruščov, nebo Stalinova dce­ra Světlana A­llilujevová. V období stalinských čistek bylo z domu vystěhováno na 700 funkcionářů i s rodinami, mnozí byli zavřeni, nebo rovnou popraveni.

Podél řeky Moskvy

Chrám Krista Spasitele

Navigovat na mapě
128 m / 420 ft

Chrám Krista Spasitele byl postaven v letech 1839–1883 na počest vítězství Rusů nad Napoleonem. Stalin jej nechal v roce 1931 srovnat se zemí, ale po pádu režimu byl chrám znovu postaven na stejném místě a 31. prosince 1999 byl vysvěcen. Jedná se o největší ruský kostel. Měří 103 m na výšku a pojme až 10 000 věřících. Průměr kupole je téměř 30 m a je pozlacena 53 kilogramy slitiny titanu a zlata. Ve spodním patře jsou prodejní stánky a malé muzeum. Uchovány jsou zde fragmenty původních fresek, které se podařilo zachránit, a rovněž pozoruhodná sbírka ikon a relikvií. V ulicích kolem chrámu bydlela aristo­kracie.

Chrám Krista Spasitele

City

Navigovat na mapě
123 m / 404 ft

Moderní moskevská čtvrť.

City

City

Navigovat na mapě
123 m / 404 ft

Moderní moskevská čtvrť.

City

Moskevský Bílý dům

Navigovat na mapě
121 m / 397 ft

Jedna z vládních budov u řeky Moskva, Bílý dům, stojící na Krasnopres­ňanském nábřeží, před kterým se konala shro­máždění na podporu Borise Jelcina, se paradoxně v roce 1993 stal centrem protijelcinovskému odporu, a to ze strany ruského parlamentu. Své odpůrce Jelcin zlomil až poté, co vydal rozkaz, aby na budovu zaútočila armáda.

Moskevský Bílý dům

Hotel Ukrajina

Navigovat na mapě
127 m / 417 ft

Jedna ze Stali­novych „sester“.

Hotel Ukrajina

Ministerstvo zahraničí, Smolenskaja

Navigovat na mapě
149 m / 489 ft

Další Stalinova „sestra“.

Ministerstvo zahraničí, Smolenskaja

Most Bogdana Chmeľnického

Navigovat na mapě
127 m / 417 ft

Poblíž Kyjevského nádraží na Náměstí Evropy.

Most Bogdana Chmeľnického


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam