Procházka Pustým žlebem

Procházka Pustým žlebem

Procházka krasovým kaňonem

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Podprůměrná
Obtížnost: Podprůměrná
Čas: 2:30 hod

V Moravském krasu je kolem 1000 jeskyní. Turisty láká zejména propast Macocha a Punkevní jeskyně. Pustý žleb je několik kilometrů dlouhý kaňon, který vede od městečka Sloup na severu jižním směrem ke Skalnímu mlýnu. V sezoně je plný turistů, ale v zimním období tu téměř nikoho nepotkáte. My jsme zvolili trasu z Nových Dvorů do Těchova, abychom prošli i méně chozenou variantu túry.

Obsah článku
Recenze [1x]

Nad žlebem

Z Blanska se vydáme autobusem č. 233 na zastávku Vavřinec – Nové Dvory. Odtud sice vede zeleně značená turistická cesta. Z té ale po cca 100 metrech odbočíme vlevo a držíme se stezky, která nás zavede po překonání pole do lesního porostu na okraj Suchého žlebu.

Nad žlebem

Na dně kaňonu

Po krátkém prudkém klesání se ocitneme na dně kaňonu. Vede tudy úzká asfaltová stezka. Nad námi je stěna skalního útvaru Černý komín. Vydáme se mírným klesáním jižním směrem.

Na dně kaňonu

Cesta kaňonem

Po obou stranách cesty se objevují menší jeskyně a různé krasové skalní útvary. Některé jeskyně jsou dokonce volně přístupné. Okolní kaňony lákají k průzkumu tak říkajíc volným terénem.

Cesta kaňonem

Punkva

Pustý žleb je téměř v celé své délce bez povrchové vody. Jako zázrakem se ze země objevuje svým vývěrem říčka Punkva, aby za chvíli opět zmizela v Malém propadání Punkvy a posléze se opět objevila a dovedla nás až ke Skalnímu mlýnu.

Punkva

Výstup

Za Skalním mlýnem odbočíme z přístupové silnice vpravo po zeleně značené cestě a poměrně prudkým svahem vystoupáme k vesničce Těchov. Odtud se vracíme autobusem č. 233 zpět do Blanska.

Výstup


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam