Nejkrásnější památky Říma

Nejkrásnější památky Říma

To nejlepší z věčného města

Řím, centrum mohutné římské říše má nesčetné množství impozantních památek. budete potřebovat několik dní než projdete všechny nejzajímavější zákoutí. Pojďte se podívat na nejzajímavější z nich

Obsah článku
Koloseum
41.89, 12.492
22 m / 72 ft

#1 Koloseum

Největší amfiteátr Římské říše

Římské koloseum je nejslavnějším amfiteátrem světa. Je staré téměř dva tisíce let. Na svou dobu bylo neuvěřitelné, že dokázalo pojmout až 50 000 tisíc sedících diváků. Proslavilo se gladiátorskými hrami

Chci tam
Byl jsem tam
it
Bazilika sv. Petra
41.902, 12.454
27 m / 89 ft

#2 Bazilika sv. Petra

Centrum Vatikánu

Vatikánská bazilika sv. Petra patří k největším kostelům světa a zároveň jedna z největších dominant Říma.

Chci tam
Byl jsem tam
va
Forum Romanum
41.892, 12.485
13 m / 43 ft

#3 Forum Romanum

Antické srdce Říma

Mezi dvěma římskýma kopci - Kapitolem a Palatinem se nachází starověké náměstí Forum Romanum, bylo to centrem nejen města ale i celé římské říše

Chci tam
Byl jsem tam
it

Fontána di Trevi
41.901, 12.483
18 m / 59 ft

#4 Fontána di Trevi

Nejslavnější fontána světa

Barokní fontána di Trevi patří mezi nejnavštěvovanější římské památky. Je považována za nejkrásnější fontánu světa. Postavena byla v 18. století.

Chci tam
Byl jsem tam
it
Pantheon
41.899, 12.477
15 m / 49 ft

#5 Pantheon

Nejzachovalejší antický chrám

Pantheon byl vystavěn ještě před začátkem našeho letopočtu a původně byl zasvěcený všem římským bohům. Díky tomu, že byl v době křesťanství zasvěcen Panně Marii krásně se dochoval až do dnešní doby. Najdete ho uprostřed náměstí Piazza Rotonda

Chci tam
Byl jsem tam
it
Náměstí Piazza Navona
41.899, 12.473
15 m / 49 ft

#6 Náměstí Piazza Navona

Nejkrásnější náměstí v Římě

Náměstí Piazza Navona stojí na místě antického cirku a má tak hodně podlouhlý charakter. Najdete tu tři krásné fontány. Nejkrásnější z nich je fontána čtyř řek okolo mohutného egyptského obelisku. Okolo náměstí stojí honosné barokní paláce. Najdete tu vždy spoustu malířů

Chci tam
Byl jsem tam
it

Andělský hrad
41.903, 12.466
17 m / 56 ft

#7 Andělský hrad

Tajemné mauzoleum a pevnost

Andělský hrad (Lungotevere Castello) je původně starořímská stavba z doby císaře Hadriána. Měla sloužit jako jeho rodinné mauzoleum. Po dlouhou dobu byla tato budova jako papežská pevnost spojena tajnými chodbami s Vatikánem.

Chci tam
Byl jsem tam
it
Památník Viktora Emanuela II.
41.895, 12.483
40 m / 131 ft

#8 Památník Viktora Emanuela II.

Monumentální pocta prvnímu králi sjednocené Itálie

Mezi úbočím Kapitolu a náměstím Venezia stojí impozantní památník na krále Viktora Emanuela II. - prvního krále sjednocené Itálie, zvaný Altare della Patria. Tento monument je největší v Říme a ohromí vás svými obrovskými korintskými sloupy

Chci tam
Byl jsem tam
it
Náměstí Piazza del Popolo
41.911, 12.476
16 m / 52 ft

#9 Náměstí Piazza del Popolo

Monumentální římské náměstí

Náměstí Piazza del Popolo patří mezi nejzajímavější římská náměstí. Ve středu je typický egyptský obelisk. Po stranách je několik krásných kašen. Na jižní části jsou hned dva kostely vedle sebe vypadající trochu jako dvojčata.

Chci tam
Byl jsem tam
it

Konstantinův vítězný oblouk
41.89, 12.491
21 m / 69 ft

#10 Konstantinův vítězný oblouk

Nejkrásnější vítězný oblouk v Římě

Konstantinův vítězný oblouk byl postavený již v prvním století našeho letopočtu. Najdete ho poblíž kolosea

Chci tam
Byl jsem tam
it
Brána sv. Pavla
41.877, 12.481
14 m / 46 ft

#11 Brána sv. Pavla

Nejvýznamnější část římského opevnění

Do dnešní doby se dochovalo na jižní straně města několik kilometrů hradeb. Jednou z jejich nejzajímavějších části je nyní osamocená brána sv. Pavla (Porta San Paolo), která vypadá díky dvěma obranným věžím skoro jako malý hrad. Hned vedle je další zajímavost - Cestiova pyramida vysoká 27 metrů.

Chci tam
Byl jsem tam
it
Španělské schody
41.906, 12.483
29 m / 95 ft

#12 Španělské schody

Snad nejznámější schodiště světa

Barokní Španělské schody (Scalinata di Trinita dei Monti) patří k nejznámějším památkám Říma. Vedou z náměstí Piazza di Spagna ke kostelu Trinità dei Monti. Je to velmi rušné místo po většinu dne doslova obsypané turisty

Chci tam
Byl jsem tam
it

Vítězný oblouk Septima Severa
41.893, 12.485
16 m / 52 ft

#13 Vítězný oblouk Septima Severa

Západní dominanta Fora Romana

Západní části Fora Romana dominuje jeden z několika krásných vítězných oblouků, které v Římě můžete najít. Tento byl postaven na počest císaře Septima Severa a jeho vítězství proti Parthum

Chci tam
Byl jsem tam
it
Chrám vítězného Herkula
41.889, 12.481
13 m / 43 ft

#14 Chrám vítězného Herkula

Malebná antická památka

Na bývalém dobytčím trhu Forum Boarium, hned vedle místa, kde stál v antických dobách přístav najdete několik menších památek. Nejvýznamnější z nich je Chrám vítězného Herkula (Tempio di Ercole Vincitore) připomínající spíše řeckou architekturu. Hned vedle je druhý zajímavý chrám Tempio di Portuno

Chci tam
Byl jsem tam
it
Tiberský ostrov
41.89, 12.478
15 m / 49 ft

#15 Tiberský ostrov

Chrám boha lékařství Aeskulapa

Na území Říma má Tibera pouze jeden ostrov, který byl zasvěcen bohu lékařství Aeskulapovi. Však taky v době epidemií sem byli shromažďováni nemocní. Nyní je ostrov propojen s pevninou dvěma mosty. Opodál je navíc ruina historického římského mostu. Na ostrově je taky kostel a bazilika

Chci tam
Byl jsem tam
it

Zříceniny na Palatinu
41.889, 12.486
48 m / 157 ft

#16 Zříceniny na Palatinu

Zbytky císařského paláce

Na Palatinu, pahorku, na kterém byl dle legendy založen Řím najdete v dnešní době jen rozsáhlé ruiny. Nejvýznamnější stavbou zde dříve býval císařský palác.

Chci tam
Byl jsem tam
it