Obelisk k poctě císaře

Obelisk k poctě císaře

Kynžvartské putování III.

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Průměrný
Přelidněnost: Minimální
Obtížnost: Velmi lehká
Čas: 1:00 hod

15 metrů vysoký granitový obelisk, který nechal zřídit v roce 1835 kancléř Metternich k poctě císařů Františka I. a Ferdinanda V.

Obsah článku
Recenze [1x]

Obelisk

Základní kamen uložil císař Ferdinand V. dne 12. Září 1835. Přední litinová deska nese ná­pis „IUSTITIa REG­NORUM FUNDAMENTUM“ (tzn. „Spravedlnost je základem vlády“) a dále: „IMP. FRANCISCO I. / DIO FELICI AUGUSto / QUOD / MAXIMIs TEMPORIB. / CONSTANTIa INVICTa - SAPIENTIa PARI / IMPERIUM – REXIT SERVAVIT ET AUXIT / CLEMENs VENCES­LAUs LOTTARIUs / A. METTERNICH VINNEBURG / PRINCEPs - AB. ACTIS. DOMUS. AULAE / IMPERIQ. AUSTRIACI – STRENUAs VIRTU­TEs EIUs / PER ANNOs XXV / ADMIRATUs REVE­RITUs / OBSEQUIT CARITATIs / GRATIO ANIMI CAUSSa - DEDICAVIT“ („Císaři Františku I., oblíbenému císaři, který během těžkých dob s nepřekonatelnou trpělivostí a moudrostí řídil, spravoval a rozmnožoval říši. Zřídit jej nechal Clemens Wenzel Lottar kníže Metternich – Winneburg z 25-letého obdivu k jeho obratnosti při řízení císařského domu a Rakouské říše, z lásky a vděčnosti“).

Obelisk

Obelisk

Obelisk se nachází trochu stranou od zámku Kynžvart. Ač obklopen vzrostlými stromy, nachází se uprostřed golfového hřiště. Proto je nutné dávat pozor na golfisty a na golfové vozíky, které je možné potkat. Vstup na golfové hřiště není zakázaný. Okolí obelisku je uklizené. V blízkosti se nacházejí i lavičky.

Obelisk

Obelisk

Při návštěvě zámku Kynžvart si udělejte trošičku čas a navštivte toto opomíjené místo, které dýchá historií.

Obelisk

Obelisk

Řekl bych, že většina golfistů prochází kolem tohoto obelisku, aniž by si ho všimla. Je to velká škoda.

Obelisk


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam