Cyklovýlet do NP Podyjí

Cyklovýlet do NP Podyjí

Na kole do Podyjí

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Výborný
Přelidněnost: Průměrná
Obtížnost: Nadprůměrná
Čas: 2 dny

Národní park Podyjí je od roku 1991 dosud jediným moravským národním parkem a se svou rozlohou nejmenším NP v České republice. na dolnorakouské straně na něj navazuje NP Thayatal. Jeho celková rozloha je 63 km². Nejvyšší bod má nadmořskou výšku 536 m n. m. Nejnižším bodem je 207 m n. m. Park je zalesněn z 84 %, kromě běžných lesních porostů se zde vyskytují mnohé vzácné dřeviny a hlavně endemický jeřáb muk hardeggský.

Za svou zachovalost Podyjí vděčí především terénu a poloze na hra­nicích a také existenci hraničního pásma v 50.–80. letech. Obdobná údolí byla totiž zničena např. výstavbou přehrad nebo chatovou zástavbou.

Obsah článku
Recenze [2x]

Cíl první - Sealsfieldův kámen

Od Znojemského mostu pod Sv. Mikulášem začneme stoupat přes Havranická vřesoviště k jedné z nejkrásnějších vyhlídek NP. na této spojnici Znojmo – Hnanice se nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad, které jsou krásné zejména na podzim, když kvetou. Sealsfieldův kámen je skalní stěna s vyhlídkou do údolí Dyje v Národním parku Podyjí, jižně od města Znojma. Místo nese jméno spisovatele Charlese Seal­sfielda, rodáka z nedalekých Popic, který vyhlídku s oblibou navštěvoval.

Cíl první - Sealsfieldův kámen

Sealsfieldův kámen

Dyje zde krásně meandruje

Sealsfieldův kámen

Šobes

Nejstarší vinice v ČR

Šobes je jedna z nejstarších a nejznámějších viničních tratí v České republice. Nachází se v lokalitě Devět mlýnů uprostřed Národního parku Podyjí. Přístupná je buď starou Římskou cestou z Podmolí, nebo snadněji z Hnanic.
Díky své poloze na jižním úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje má specifické mikroklima a ví­na z této vini­ce patří mezi velmi ceněná. Vinici v současnosti vlastní společnost Znovín Znojmo.
Lokalita je řazena mezi deset nejlepších vinařských poloh v Evropě.
V nejužším místě šobeského meandru je výhled na obě strany hřbetu, po němž vede tzv. Římská cesta – stará obchodní cesta spojující již od raného středověku české země a Rakousko.
Více zajímavých inf.: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0obes


Šobes

V sezóně je otevřený stánek s ochutnávkou výjimečných vín. Jen pozor, ať to nepřeženete a příliš vám neztěžknou nohy.

Šobes

Šobes

Meandrující Dyje cestou ze Šobesu

Šobes

Nový Hrádek u Lukova

Ze Šobesu k Novému Hrádku

Než se k hradu vydáte, myslete na to, že sjezd k němu nebude zadarmo, zvláště pokud jste přijeli ze Šobesu a máte již jedno pořádné stoupání za sebou. Budete se totiž muset vrátit stejnou cestou. a trefit se do otvírací hodiny je celkem umění. Nádvoří bohužel není zpřístupněno veřejnosti, takže zůstanete stát osamělí před hradem.
Hrádek je rozsáhlá a dobře zachovaná zřícenina hradu plášťového typu, ležící asi 2,5 km jižně od Lukova na Zno­jemsku. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka ČR, od roku 2001 má status Národní kulturní památky. Je v majetku České republiky a je zpřístupněná veřejnosti (správu vykonává Národní památkový ústav). Hrad se nachází v první zóně Národního parku Podyjí.


Nový Hrádek

Před branou hradu si dáváme oddech, dál jsme se nedostali.

Nový Hrádek

Z Čížova do Hardeggu

Nejmenší Rakouské město

Obec Čížov, nejmenší a jediná vesnice ležící přímo v Národním parku Podyjí, s ukázkami železné opony, a nejmenší rakouské městečko Hardegg s krásnými vyhlídkami do údolí řeky Dyje patří mezi nejnavštěvovanější místa Národního parku Podyjí.
Hrad Hardegg se vypíná na vysokém kopci nad stejnojmenným městem, které vzniklo v jeho podhradí. První zmínky o hradě i městě pocházejí už z roku 1145. Hardeggu se dlouho dobře dařilo, po Třicetileté válce však přestal být obýván a postupně chátral. Po ničivém požáru města v roce 1764 si jeho obyvatelé dokonce směli rozebírat kámen a dřevo z hradu na obnovu svých poničených domů.
Až do pádu železné opony bylo město velmi izolované, na moravskou stranu Dyje vedl jediný most do Čížova. I to se odrazilo v klesajícím počtu obyvatel města. Jediným hospodářským faktorem je zde turismus.

Hardeggská vyhlídka

Zajížďka z Čí­žova na vyhlíd­ku se rozhodně vyplatí, posuďte sami

Hardeggská vyhlídka

Zbytky železné opony v Čížově

Pohraniční zátarasy

Zbytky železné opony v Čížově

Cestou do Čížova

Jsme zde začátkem léta, obilí dozrává.

Cestou do Čížova

Krásné místo k odpočinku

Malebnými kapličkami se nejen kocháme, ale využíváme je k odpočinku

Krásné místo k odpočinku

PP Mašovický lom

Perfektní místo pro koupání a relaxaci.

Mašovický lom patří mezi nejlépe zrekultivovaná místa v Evropě.
Společnost Českomoravské štěrkovny za obnovu tohoto místa ob­držela v r. 2007 v Bruselu významné ocenění a dostala zvláštní cenu za rekultivaci kamenolomu. Tato lokalita je v krajině velmi vzácná, v jeho místě žije kriticky ohrožený čolek dravý.
Zdroj: http://znojemsky.denik.cz/…0070511.html

Mašovický lom

Skoro jako u moře :)

Mašovický lom

Mašovický lom

Panorama z horní terasy.

Mašovický lom

Znojmo

Město věžaté – končíme náš výlet opět ve Znojmě a z vyhlídkového místa v Hradišti už jen sjedeme zpět k nástupnímu místu u mostu.

Znojmo


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam