Kühtai-pas

Kühtai-pas

Tangbu-pas (4315 m boven zeeniveau)

Tangbu-pas (4315 m boven zeeniveau)

Sharaf al Alamayn Pass

Sharaf al Alamayn Pass

Larkya La Pass, 5106 m boven zeeniveau

Larkya La Pass, 5106 m boven zeeniveau

Kroon Zadel

Kroon Zadel

Lindispas

Lindispas

Thurn Pass

Thurn Pass

Bocca di Larone-pas

Bocca di Larone-pas

Col de Bavella-pas

Col de Bavella-pas

Gemmi-pas

Gemmi-pas

Jungfraujoch

Jungfraujoch

Pass Fimmvördusháls

Pass Fimmvördusháls

Mangartzadel met het fort Trdnjava Predel

Mangartzadel met het fort Trdnjava Predel

Kolonel Agnel

Kolonel Agnel

Molas Pass

Molas Pass