Polityka prywatności

Rejestrując się na stronie www.GigaPlaces.com (dalej „Serwis”), użytkownik wyraża zgodę na Pana inż. Petru Liškovi, z siedzibą Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Czechy, IČ: 684 933 55, (dalej „Administrator”) w zakresie przetwarzania danych osobowych i rozumie warunki ich ochrony opisane w niniejszym dokumencie oraz niniejsze warunki w całości się zgadzają. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego z późniejszymi zmianami. Zakres przetwarzania Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko Email Zdjęcie profilowe Ponadto linki do Facebooka, Instagrama lub osobistej strony internetowej użytkownika, miasto użytkownika, stan użytkownika, jeśli użytkownik wypełni te dane w Administrator jego profilu (rejestracja użytkownika): Imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, miejscowość, województwo oraz linki do Facebooka, Instagrama i serwisów osobistych muszą być przetwarzane w celu utworzenia, uzupełnienia i identyfikacji profilu użytkownika. Wszystkie te informacje można zmienić w profilu użytkownika po zalogowaniu się do serwisu. b/ aktualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (newsletter) Wiadomość e-mail musi być przetworzona w celu zapisania się do newslettera z komunikacją informacyjno-biznesową. Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający Dane osobowe przetwarzane są automatycznie i ręcznie i mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, innej osobie zgodnie z Ustawą i RODO. Przetwarzający nie mogą wykorzystywać danych do innych celów. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane przez następujące podmioty przetwarzające: Pavel Szabo, Na Vyhlídce 772/7 Vratimov, 73932, IČ 749 472 57 Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie Strona zawiera linki do stron internetowych innych firm. W przypadku kliknięcia przez użytkownika odnośnika prowadzącego do takiej witryny, polityka prywatności na tej witrynie może podlegać własnej polityce prywatności, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem operatorów tych innych witryn, będących stronami trzecimi. Witryna korzysta z zewnętrznych bramek płatniczych do niektórych rodzajów płatności (takich jak płatności kartą kredytową). Numery kart kredytowych lub inne wrażliwe dane dotyczące płatności są zawsze przetwarzane przez zewnętrzną bramkę płatniczą. Nie przechowujemy ani nie posiadamy numerów kart kredytowych ani innych poufnych informacji dotyczących płatności. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat od ostatniej zgody. Po zalogowaniu się użytkownika do swojego profilu w serwisie rozpoczyna się ponownie pięcioletni okres przetwarzania danych osobowych użytkownika Przechowywanie danych osobowych Dane osobowe użytkowników są przechowywane na serwerach znajdujących się w Republice Czeskiej, która jest członkiem Unia Europejska. W związku z tym dane nie opuszczają ani nie są w żaden sposób przechowywane poza Unią Europejską. Serwery, na których przechowywane są dane, znajdują się w centrach danych vshosting Polityka prywatności Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora i Procesora z wykorzystaniem nowoczesnych standardów. Ich ochronę zapewniają unikalne nazwy użytkowników i hasła. Wyświetlanie danych osobowych w Serwisie Użytkownik jest w pełni świadomy możliwości publikacji niektórych swoich danych osobowych na jego stronie profilowej oraz w innych częściach serwisu i wyraża zgodę na tę publikację. Zakaz przesyłania wiadomości biznesowych Użytkownik jest świadomy, że jego zgoda na przesyłanie wiadomości biznesowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie: w profilu użytkownika poprzez kliknięcie w link w stopce wiadomości e-mail poprzez wysłanie wiadomości do [email protected]. Prawa użytkownika Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest uprawniony do: żądania dostępu do swoich danych osobowych od dostawcy (art. 15 RODO) modyfikacji danych osobowych (art. 16 RODO) usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 1 lit. a)), ac) do f) RODO). Jeżeli użytkownik zażąda usunięcia swojego konta użytkownika wraz z danymi osobowymi z systemu, konieczne jest napisanie takiego żądania na adres [email protected]. Usunięcie Administrator, o ile usunięcie nie jest sprzeczne z prawem lub jego uzasadnionym interesem, ograniczy przetwarzanie (art. 18 RODO), możliwość przenoszenia danych (art. 20 RODO) wniesie sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesie skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych W przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych lub wycieku danych, Administrator niezwłocznie powiadamia użytkowników serwisu oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych w ciągu 24 godzin. Ogólne warunki korzystania z Witryny Korzystanie z Witryny podlega ogólnym warunkom, które można znaleźć na stronie www.gigaplaces.com. Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszego regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli zmienimy regulamin, poinformujemy Cię o tym e-mailem. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 25.05.2018r.