Polityka prywatności

Rejestrując się na stronie www.GigaPlaces.com (dalej „Serwis”), użytkownik wyraża zgodę Pana inż. Petru Liškovi, z siedzibą Jaselská 1008, 506 01, Jičín, Republika Czeska, IČ: 684 933 55, (dalej „Administrator”) w zakresie przetwarzania danych osobowych i rozumie warunki ich ochrony opisane w niniejszym dokumencie, i niniejsze warunki przez cały czas się zgadzają. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) oraz ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego z późniejszymi zmianami. Zakres przetwarzania Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko Email Zdjęcie profilowe Ponadto linki do Facebooka, Instagrama lub osobistej strony internetowej użytkownika, miasto użytkownika, stan użytkownika, jeśli użytkownik wypełni te dane w swoim profilu Administratora (rejestracja użytkownika): Imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, miasto, województwo oraz linki do Facebooka, Instagrama i osobistych stron internetowych muszą być przetwarzane w celu utworzenia, uzupełnienia i identyfikacji profilu użytkownika. Wszystkie te informacje można zmienić w profilu użytkownika po zalogowaniu się do serwisu. b/ aktualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (newsletter) Wiadomość e-mail musi być przetworzona w celu zapisania się do newslettera z komunikacją informacyjno-biznesową. Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający Dane osobowe przetwarzane są automatycznie i ręcznie i mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualnie innej osobie zgodnie z Ustawą i RODO. Podmioty przetwarzające nie mogą wykorzystywać danych do innych celów. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane przez następujące podmioty przetwarzające: Pavel Szabo, Na Vyhlídce 772/7 Vratimov, 73932, IČ 749 472 57 Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie Strona zawiera linki do stron internetowych innych firm. Jeżeli użytkownik kliknie łącze do takiej witryny, polityka prywatności na tej witrynie może podlegać własnej polityce prywatności, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem podmiotów trzecich tych innych witryn. Witryna korzysta z zewnętrznych bramek płatniczych do niektórych rodzajów płatności (takich jak płatności kartą kredytową). Numery kart kredytowych lub inne wrażliwe dane dotyczące płatności są zawsze przetwarzane przez zewnętrzną bramkę płatniczą. Nie przechowujemy ani nie posiadamy numerów kart kredytowych ani innych poufnych informacji dotyczących płatności. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat od ostatniego wyrażenia zgody. Po zalogowaniu się użytkownika do swojego profilu na stronie, ponownie rozpoczyna się pięcioletni okres przetwarzania danych osobowych użytkownika Przechowywanie danych osobowych Dane osobowe użytkowników są przechowywane na serwerach znajdujących się w Republice Czeskiej, która jest członkiem Unia Europejska. Tym samym dane nie opuszczają ani nie są w żaden sposób przechowywane poza Unią Europejską. Serwery, na których przechowywane są dane, znajdują się w centrach danych vshosting Polityka prywatności Dane osobowe użytkowników są chronione przez Administratora i procesor przy użyciu nowoczesnych standardów. Ich ochronę zapewniają unikalne nazwy użytkowników i hasła. Wyświetlanie danych osobowych w Serwisie Użytkownik jest w pełni świadomy ewentualnej publikacji niektórych jego danych osobowych na jego stronie profilowej oraz w innych częściach serwisu i wyraża zgodę na tę publikację. Zakaz przesyłania wiadomości handlowych Użytkownik jest świadomy, że jego zgoda na przesyłanie wiadomości handlowych w celach marketingowych może zostać w każdej chwili odwołana: w profilu użytkownika poprzez kliknięcie w link w stopce wiadomości e-mail poprzez wysłanie wiadomości do info@gigaplaces.com. Prawa użytkownika Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest uprawniony do: żądania dostępu do swoich danych osobowych od dostawcy (art. 15 RODO) modyfikacji danych osobowych (art. 16 RODO) usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 1 lit. a)) , c) do f) RODO). Usunięcie Administrator, o ile takie usunięcie nie jest sprzeczne z prawem lub jego uzasadnionym interesem, ograniczy przetwarzanie (art. 18 RODO), przenośność danych (art. 20 RODO), wniesie sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesie skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone. Ogólne warunki korzystania z Witryny Korzystanie z Witryny podlega ogólnym warunkom, które można znaleźć na stronie www.gigaplaces.com. Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszego regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli zmienimy regulamin, poinformujemy Cię o tym e-mailem. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 25.05.2018r.