Lucembursko

Lucembursko

Lucemburské velkovévodství

Chci tam
Byl jsem tam

Lucembursko je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Úředními jazyky jsou lucemburština, němčina a francouzština. Hlavní a největší město je Lucemburk, kde sídlí mnoha institucí. Lucembursko má velmi vyvinutou ekonomiku a je tak jedním z nejbohatších států EU v přepočtu na obyvatele.

Obsah článku
Recenze