Laos

Laos

Země na Mekongu

Chci tam
Byl jsem tam

Laos je vnitrozemský stát v Jihovýchodní Asii. Je to převážně hornatá země rozprostírající se podél největšího veletoku Jihovýchodní Asie – Mekongu. Mimo slonů, horských kmenů a hor zde najdete i zajímavé krasové oblasti

Obsah článku
Recenze