Kempovanie mimo platených miest

Kempovanie mimo platených miest

Ako ušetriť za ubytovanie

Veľa z nás pr­espáva v spacá­koch alebo stanoch aj mimo na to vyznačených území, čiže sú takzvaný „wildcampers“, ako je to z pohľadu zákona v jedno­tlivých krajinnách Európy vám priblíži práve táto mapa, ktorá hovorí o možnostiach kempovania na di­voko. Samozrejme keď sa dobre skryjeme vieme prespať všade, ale nie všade je zákon voči takejto činnosti pozitívne naklonený.

Obsah článku

Mapa

Mapa zobrazujú­ca krajiny Európy v závislosti od tolerancie voči kempovaniu, prespávaniu mimo na to určených miest z pohľadu zákona a z pohľadu tolerancie voči takýmto aktivitám.

Mapa