Paron Lake

Paron Lake

Vilcanota Mountain Range

Vilcanota Mountain Range

Machu Picchu

Machu Picchu

Cuzco

Cuzco

Lima

Lima

Source of the Amazon

Source of the Amazon

Jatuncocha Lagoon

Jatuncocha Lagoon

Yura

Yura

Islas Ballestas

Islas Ballestas

Paracas peninsula

Paracas peninsula

Oasis of Huacachina

Oasis of Huacachina