Vranov u Brna

Vranov u Brna

Ke kryptě rodu Liechtensteinů

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Malá
Obtížnost: Velmi lehká
Čas: 1:00 hod

Vranov u Brna je známým a hojně navštěvovaným Mariánským poutním místem, které se nachází asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo „Moravské Švýcarsko“. Jeho historie sahá do 13. století. Duchovní správu poutního místa a farnosti zajišťují „Pauláni“ – konvent Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly. Klášter paulánů se nachází u kostela Narození Panny Marie.

Obsah článku
Recenze [2x]

Hřbitov

Prohlídku začneme procházkou po starém hřbitově, rozkládajícím se kolem někdejšího původního kostelíka sv. Barbory. Zbylo tu jen několik postupně zarůstajících pomníčků. Vzadu u zdi je tabulka, upozorňující na odkryté pozůstatky základů zmíněného kostela.

Hřbitov

Kostel Narození Panny Marie

Od hřbitova je dobrý pohled na kostel i klášter. Traduje se, že ve 13. století tu v okolí kostelíků vznikla ves jako dík za uzdravení zraku jistého úředníka. Na místě někdejšího dřevěného kostelíka nechal Maxmilián z Liechtensteina v letech 1617–1633 postavit podle plánů jezuity J.Maria a brněnského stavitele J.K.Erny raně barokní chrám Narození Panny Marie. U kostela existoval klášter mnišského řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, takzvaných paulánů, který byl zrušen za josefínských reforem. Dnes je klášter obnoven, v roce 2002 zde působilo 12 řeholníků a jednalo se o jediný paulánský klášter na sever od Alp.

Kostel Narození Panny Marie

Interiér

V kostele jsou např. fresky J.J.Etgense a Vranovské jesličky z lipového dřeva (1946–1950 Fr.Bartoš) s mechanickým pohonem a hudebním automatem. Pod kostelní lodí je krypta rodu Liechtensteinů, v roce 1820 doplněna empírovou hrobkou.

Interiér

Před kostelem

Při boční straně chrámu, před vstupem do kláštera, se nachází novodobá skulptura sv. Františka z Pauly (1416–1507), poustevníka a zakladatele řádu paulánů. Naproti na nároží, nad branou do areálu hrobky, je umístěna další moderní socha – Ježíše Krista, resp. Nejsvětějšího Srdce Páně.

Před kostelem


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam