Údolí Bobravy

Údolí Bobravy

Atraktivní údolí na dosah Brna

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Podprůměrná
Obtížnost: Podprůměrná
Čas: 3:30 hod

Hluboké zalesněné údolí Bobravy, kterým protéká meandrující stejnojmenná říčka, bylo vyhlášeno přírodním parkem v roce 1982. Vyznačuje se dlouhými nivními lukami (některé mají na délku přes kilometr). Bobrava je pravostranný přítok řeky Svratky. Pramení v lesích západně od Domašova. Cesta údolím je atraktivní zejména tehdy, opustíme-li občas cestu značenou a vydáme se spletí pestré vegetace podél meandrujícího toku.

Obsah článku
Recenze [1x]

Bobrava

Ze železniční stanice Radostice se vydáme podél trati na červeně značenou turistickou cestu, která nás zavede do obce Radostice. Tam odbočíme prudce vlevo, zprvu opět po značené cestě, později zahneme po úzkých stezkách k meandrující Bobravě.

Bobrava

Procházkův rybník

Úzká stezka vede dál k pěknému rybníku, který je součástí území Radosdtického mlý­nu.

Procházkův rybník

Bobrava

Za rybníkem přejdeme, či spíše přeskáčeme, na levý břeh Bobravy a pokračujeme po loukách až k okraji lesa. Romantickými místy se dostaneme k turistickým směrovkám poblíž Spáleného mlýna.

Bobrava

Historický most

Nachází se v údolí říčky Bobravy u samoty Spálený Mlýn. Vede přes něho přístupová cesta k objektům bývalého mlýna. Je posledním historickým mostem, který se v údolí Bobravy dochoval. Jeho výstavba je datována ke konci 18. či na začátek 19. století. U mostu se nachází jedno ze zastavení zdejší naučné stezky. Prochází tudy modře značená turistická cesta, která vede ze Střelic údolím Bobravy až do Želešic.

Historický most

Spálený mlýn

O Spáleném mlýně je písemná zmínka už z roku 1378. Někdy v minulosti mlýn vyhořel a název „spálený“ se ujal od 17. století. V roce 1930 pracovala na mlýně Francisova turbína. V současné době je náhon nefunkční a objekt slouží k rekreačním účelům. Přístup k mlýnu je přes historický kamenný most. Od něho se širokou cestou dostaneme na silnici k autobusové zastávce Nebovidy – Závist, případně můžeme dál pokračovat údolím až do Želešic.

Spálený mlýn


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam