Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci v blízkosti rybníka Svět

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Velmi malá
Obtížnost:
Čas: 1:30 hod

Schwarzenberská hrobka se nachází v třeboňském parku nedaleko rybníka Svět. Hrobku založil Jan Adolf II. Schwarzenberg. Jedním z podnětů k výstavbě hrobky byla smrt jeho manželky kněžny Eleonory 27.7.1873. Stavba byla zahájena v roce 1874. 29.7.1877 byla hrobka vysvěcena Bedřichem Schwarzenbergem.

Obsah článku
Recenze [2x]

Schwarzenberská hrobka

Původní projekt stavby navrhl významný rakouský architekt Friedrich von Schmidt. Další úpravu projektu upravil podle místní problematiky podloží a umístění stavby Damasus Deworezky – schwarzenberský stavitel, který se podílel na přestavbě zámku Hluboká.

Schwarzenberská hrobka
Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Zdrojem inspirace bylo Campo Santo v Pise z roku 1277

Schwarzenberská hrobka

Neogotické mauzoleum Schwarzenbergů má půdorys oktagonu.

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka

Monumentální portál je přístupný po dvouramenném schodišti. Pod schodištěm je vstup do spodní části hrobky.


Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka
Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci


Stavbu obklopuje anglický park.

Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Genius loci

Schwarzenberská hrobka


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam