Maria Loreto

Maria Loreto

Poutní areál

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Velmi malá
Obtížnost: Lehká
Čas: 1:00 hod

Barokní poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie Loratánské nedaleko Starého Hrozňatova u Chebu.

Obsah článku
Recenze [1x]

Maria Loreto

Barokní poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie Loratánské byl vystavěn v letech 1664–1689 chebskými jezuity u farního kostela sv. Ducha na vrcholu návrší severovýchodně od vsi Starý Hrozňatov.

Maria Loreto

Maria Loreto

K areálu stoupala několik kilometrů dlouhá křížová cesta s 29 zastaveními.

Maria Loreto

Maria Loreto

Během druhé poloviny 20. století však opuštěný a neudržovaný areál zcela zchátral a proměnil se ve zříceniny.

Maria Loreto

Maria Loreto

Hned po roce 1989 začaly snahy o záchranu areálu.

Maria Loreto

Maria Loreto

Nákladná celková rekonstrukce areálu probíhala v letech 1992–2010 za česko-neměcké spolupráce.

Maria Loreto

Maria Loreto

Vzorem loretánské kaple se stala Svaté chýše (Santa Casa) v renesanční bazilice v italském Loretu. Svatá chýše je označení pro údajný dům Panny Marie v Nazaretu v Palestině, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Podle legendy byl dům na konci 13. století přenesen anděly z Nazaretu do Itálie.

Maria Loreto

Maria Loreto

O vybudování poutního místa se zasloužil rektor chebské jezuitské koleje Jan Jiří Dasselmann. Stavba loretánské kaple byla zvolena v souvislosti s obnovováním mariánského kultu v oblasti. Hraběnka Marie Františka z Heisensteinu, rozená z Vrtby, věnovala na výstavbu areálu 1200 zlatých. Mezi dalšími dárci byli šlechtici, velkostatkáři, radní, ale i méně zámožní lidé. Hojné příspěvky přicházeli z města Chebu a celého Chebska, z Čech i Bavorska.

Maria Loreto


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam