Suché skály (Kantorovy varhany)

Suché skály (Kantorovy varhany)

NPP Suché skály

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Výborný
Přelidněnost: Průměrná
Obtížnost: Průměrná
Čas: 3:00 hod

Suché skály, dříve též zvané Kantorovy varhany jsou spolu s Pantheonem výraznou dominantou Maloskalska.

Obsah článku
Recenze [3x]

Suché skály (Kantorovy varhany)

Za dominantou Maloskalska

Suché skály, dříve též zvané Kantorovy varhany tvoří výraznou dominantu Maloskalska. Horopisně jsou spolu s blízkým Pantheonem součástí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Tento v Čechách poměrně vzácný a krajinářsky velice atraktivní geomorfologický útvar je pro své unikátní tvary od r. 1956 chráněn. Od roku 2000 má statut Národní přírodní památky (NPP)

Suché skály jsou dobře přístupné ze silnice vedoucí z Malé Skály do Koberov, nebo z obce Prosíčka mezi Malou Skálou a Vrátem.


Ačkoli Suché skály jsou lákadlem pro turisty, z bezpečnostních důvodů v jejich těsné blízkosti neexistuje žádná značená cesta, neboť nelze vyloučit pád kamenů vlivem horolezecké činnosti. Dalším důvodem je i ochrana již tak dost navštěvované NPP. Strmé dřevěné žebříky mezi skalami byly budovány pro horolezce, kteří jsou zvyklí na pohyb v obtížném terénu. Ideální výhled na panorama skal je z vrchu Sokol ke kterému vystoupáte po červené turistické trase z Malé Skály k Besedicím.

Suché skály (Kantorovy varhany)

pohled na Suché skály z vyhlídky na vrchu Sokol.

Suché skály (Kantorovy varhany)

Sokol stěhovavý

Suché skály oplývají bohatou ornitofaunou. Vyskytuje se zde na 68 druhů ptáků včetně kriticky ohrožených druhů. Spatřit zde můžete například naši největší sovu – výra velkého, nejmenší sovu Evropy – kulíška nejmenšího, sokola stěhovavého, krahujce obecného, jestřába lesního, sýce rousného a mnoho dalších

Sokol stěhovavý

Suché skály (Kantorovy varhany)

Navigovat na mapě
460 m / 1 509 ft

pohled na Suché skály od Prosíčky, před bouří.

Suché skály (Kantorovy varhany)

Pohled na Pantheon a Suché skály

Navigovat na mapě
311 m / 1 020 ft

Pohled na Suché skály z „podpanťáku“

Pohled na Pantheon a Suché skály


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam