Prohlídka Litoměřic

Prohlídka Litoměřic

Výlet do královského města

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Průměrná
Obtížnost: Lehká
Čas: 4:00 hod

Město Litoměřice se nachází v Ústeckém kraji a patří mezi nejstarší česká města. Leží na jižním úpatí Českého středohoří na pravém břehu řeky Labe, do něhož se na protější straně Labe vlévá řeka Ohře. Město patří svým klimatem k jednomu z nejteplejších v České republice a proto  se na svazích Labe odedávna pěstuje vinná réva. V blízkosti města se nachází vrch Radobýl, který tvoří přilehlou dominantu města. Historické jádro města je od roku 1950 městskou památkovou rezervací, která zahrnuje celkem 44 ulic a devět náměstí. Při procházce historickou částí města na vás  dýchne atmosféra dávných časů, dnes citlivě upravených budov, prostranství a uliček.

Obsah článku
Recenze [1x]

Nádražní budova

Ať k cestě do Litoměřic použijete vlak, autobus, či osobní vůz, nádražní budova, autobusové nádraží i parkoviště vozů jsou ideálně v těsné blízkosti. Od dubna je v provozu i lodní doprava mezi Ústím n/L. a Litoměřicemi.

Nádražní budova

Restaurace u nádraží

Od nádraží na dohled leží zajímavá kamenná budova. Když dojdeme k budově , objevíme zde přijemnou restauraci, kde se velmi dobře vaří. Rádi se zde zastavují i cyklisté, kteří k občerstvení využívají i přilehlou zahrádku.

Restaurace u nádraží

Ulice Dlouhá

Posilněni se vydáme dál, na menší okružní prohlídku Litoměřic. Třeba přímo Dlouhou ulicí směrem k Mírovému náměstí.

Ulice Dlouhá

Ulice Velká Dominikánská

Někdo však raději volí cestu postranními uličkami. Každá má své kouzlo a abychom všechny prošli a důkladně prozkoumali, na to nám jeden den nestačí.

Ulice Velká Dominikánská

Dílna ručního papíru

Pokud se vydáte uličkou Velká Dominikánská, po chvíli dorazíte k Dílně ručního papíru a současně můžete obdivovat městské hradby.

Dílna ručního papíru
Kostel sv. Jakuba s klášterem

Kostel sv. Jakuba s klášterem

z ulice Velká Dominikánská je přístup buď přímo na Mírové náměstí nebo přes Domi­kánské náměstí, kde míjíme Kostel svatého Jakuba s klášterem, odbočíme do Klášterní ulice, z které vstoupíme do ulice 5.května.


Ulice 5. května a Na Valech

Ulice 5. května a Na Valech

Při vstupu do ulice 5. května nás zau­jme, celek tvořící, několik zajímavých budov. Tento blok budov obejdeme a dostaneme se do ulice na Valech.

Litoměřický hrad

Litoměřický hrad

V ulici na Valech, po levé straně, můžeme obdivovat výraznou budovu hradu. z původního gotického hradu je znám pouze základ západní stěny stavby. z historických prostor jsou dnes dochovány a využity sklepy a suterén se samostatným vstupem do vinárny z této ulice.

Kulturní a kongresové centrum

V ulici na Valech na budovu hradu navazuje nová budova Kulturní a kongresové centrum .

Kulturní a kongresové centrum

Tyršovo náměstí

Jako hlavní přístup k hradu je v duchu původní dispozice obnoven jižní vstup s portálem z nádvoří Tyršova náměstí.
V domovním bloku jižně od hradu vznikl a dodnes se na Tyr­šově náměstí nachází bývalý areál měšťanského pivovaru se sladovnou.

Tyršovo náměstí
Ulice Lidická

Ulice Lidická

Opustíme ulici na Valech i Tyršovo náměstí a Lidickou ulicí se dostaneme na Mírové náměstí.

Lékárna U Matky Boží

Lékárna U Matky Boží

na rohu ulic Velká Krajská a Lidická, v rohu Mírového náměstí, míjíme krásnou budovu s Lékárnou U Matky Boží.


Mírové náměstí

a již vstupujeme na největší litoměřické náměstí, dnešní Mírové náměstí, které tvoří jádro města již od počátku 13. století. Většina domů na náměstí je v jádře gotická. Uvnitř i na fasádách lze ale vidět projevy všech stavebních slohů od gotiky až po 20. století.

Mírové náměstí

Budova Kalich

Skoro každá budova na náměstí má zajímavou historii a zaujme i svým vzhledem. Asi k nejznámějším patří budova s vyhlíd­kovou věží Kalich, která byla postavena v 16­. století, a kde se nachází Městský úřad i Informační centrum. Zájmu neunikne ani morový sloup a dvě kašny.

Budova Kalich

Stará radnice - muzeum

Další nepřehlédnutelnou budovou je budova gotické radnice, poprvé doložené roku 1397. V současnosti je zde umístěno Oblastní vlastivědné muzeum s bohatými sbírkami.

Stará radnice - muzeum

K.H.Mácha

K.H.Mácha

Náměstí opustíme ulicí Máchovy Schody, kde míjíme divadlo K.H.Máchy. Básník Mácha patří k nejznámějším obyvatelům Litoměřic. Ke stému výročí básníkovi smrti byla v r. 1936 před divadlem K.H. Máchy umístěna jeho bus­ta.

Výhledy od busty K.H.Máchy

Od busty K.H.Máchy je krásný výhled na parkány José Rizala a Tyršův mos­t.

Výhledy od busty K.H.Máchy

Katedrála s. Štěpána

Vpravo od busty K.H.Máchy sejdeme po Máchových schodech, kde se nám naskytne krásný výhled na nejznámější Katedrálu sv. Štěpána v areálu biskupství litoměřické diecéze. Součástí stavby je i otevřená vyhlídková věž.

Katedrála s. Štěpána

Barokní mlýn

Pod Máchovými schody vpravo míjíme pozdně barokní patrový mlýn na potoku Pokratci, který byl postaven koncem 18. století. V letech 1996 – 1997 byl celý objekt zrekonstruován.

Barokní mlýn

Káva s párou

Po té zabočíme vlevo do ulice Jarošova. Po pravé straně míjíme parčík, kde malé i velké upoutá zmenšenina mapy Litoměřic s nejznámějšími památkami a kde se nachází i kavárna Káva s pá­rou. Toto místo nel­ze přehléhnou­t. Jako poutač zde slouží parní lokomotiva jen v menším provedení.

Káva s párou

Odpočinkové zóny

Podchodem pod tratí dojdeme k rozhlehlým zeleným plochám u Labe, které zdobí i několik plastik. Okolo Labe vede cyklostezka a celá oblast sloužící obyvatelům Litoměřic k odpočinkovým aktivitám.

Odpočinkové zóny

Tyršův most

Tyršův silniční most je pojmenovaný po profesorovi Miroslavovi Tyršovi a spojuje města Lovosice a Terezín s městem Litoměřice. Vlevo od mostu je přístaviště lodí a další rekreační prostory.

Tyršův most

Ukončení okruhu

Po lávce přes potok se cestou kolem trati a podchodem, opět vracíme k městu a k nádražní budově, kde můžeme tento prohlídkový okruh uzavřít.

Ukončení okruhu


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam