Návštěva zámku Karlova Koruna

Návštěva zámku Karlova Koruna

Zámek, který vstal z popela

Chci tam
Byl jsem tam
Hodnocení:Velmi dobrý
Přelidněnost: Podprůměrná
Obtížnost: Minimální
Čas: 2:30 hod

Zámek Karlova Koruna byl postaven v letech 1721 –1723 na příkaz hraběte Františka Fer­dinanda Kinské­ho. Stavbou byl pověřen známý architekt Jan Blažej Santini- Aichel. Své jméno zámek získal na počest císaře Karla VI., který zdejší zámek navštívil. V roce 1943 zámek vyhořel. Po roce 1948 byl zámek v držení Československého státu. Zámek byl zrekonstruován a znovu otevřen veřejnosti až po roce 1969 V roce 1992 dochází k restitucí a majetek se navrací do rukou původních majitelů – Kinských.

Obsah článku
Recenze [1x]

Kompozice zámku

Navigovat na mapě
256 m / 840 ft

Zámek se skládá ze středového válce o dvou patrech a tří jednopatrových křídel čtvercového půdorysu. V severní části mezi křídla vsunul Santini otevřené schodiště k prvnímu patru. Tvar zámku je podobný koruně, odtud také pramení jeho název.

Kompozice zámku

Park

Navigovat na mapě
252 m / 827 ft

K zámku přiléhá rozlehlý park. Parkem vedou tři hlavní cesty od tří bran lemované alejemi, což doplňuje kompozici zámku.

Park
Kaple

Kaple

50.158852, 15.451363

U zámku se nachází kaple Zvěstování Panny Marie, která je pravděpodobně také dílem stavitele Santiniho-Aichela.


Oranžerie

Navigovat na mapě
256 m / 840 ft

Empírová oranžerie nacházející se v parku byla přistave­na v 19.stole­tí stavitelem Kochem.

Oranžerie

Přilehlé stavby

Navigovat na mapě
256 m / 840 ft

K zámku přiléhá i množství hospodářských budov – tzv. Tereziánský a Lichtenštej­nský trakt.

Přilehlé stavby


Články v okolí
Zajímavosti v okolí
Chtějí tam
Chci tam
Byli tam
Byl jsem tam